Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  101_doa_hong2.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PP NHÓM HẠNG TỬ

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hùng Vinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:04' 19-03-2009
  Dung lượng: 290.0 KB
  Số lượt tải: 82
  Số lượt thích: 0 người
  01
  06
  07
  02
  04
  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
  x3 + 3x2 + 3x + 1
  BÀI GIẢI:
  x3 + 3x2 + 3x +1 = x3 + 3x2.1 + 3x.12 + 13
  = (x + 1)3
  TIẾT 11. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
  1/CÁC VÍ DỤ:
  Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
  x2 – xy + 5x – 5y
  b) Ví dụ 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
  xy + 6z + 2x + 3yz
  1/CÁC VÍ DỤ:
  Ở ví dụ 2, ta có thể phân tích bằng cách nhóm khác :
  Cách 1: xy + 6z + 2x + 3yz = (xy + 2x) + (6z + 3yz)
  = x(y + 2) + 3z(2 + y)
  = (y + 2)(x + 3z)
  Cách 2: xy + 6z + 2x + 3yz = (xy + 3yz) + (6z + 2x)
  = y(x + 3z) + 2(3z + x)
  = (x + 3z)(y + 2)
  TIẾT 11. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
  Có thể nhóm (xy + 6z) + (2x + 3yz)
  để phân tích được không? Vì sao?
  1/CÁC VÍ DỤ:
  b) Ví dụ 2.Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
  xy + 6z + 2x + 3yz
  TIẾT 11. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
  1/CÁC VÍ DỤ:
  c) Ví dụ . Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
  x2 + 4x – y2 + 4
  BÀI GIẢI:
  x2 + 4x – y2 + 4 = (x2 + 4x + 4) – y2
  = (x + 2)2 – y2
  = (x + 2 + y)(x + 2 – y)
  = (x + y + 2)(x – y + 2)
  TIẾT 11. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
  2/ÁP DỤNG:
  BÀI GIẢI:
  15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100 = (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60.100)
  = 15(64 + 36) + 100(25 + 60)
  = 15.100 + 100. 85
  = 100(15 + 85)
  = 100.100 = 10000 =104

  TIẾT 11. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
  2/ÁP DỤNG:
  Bạn Thái làm như sau:
  x4 – 9x3 + x2 – 9x = x(x3 – 9x2 +x – 9)
  Bạn Hà làm như sau:
  x4 – 9x3 + x2 – 9x = (x4 – 9x3) + (x2 – 9x)
  = x3(x – 9) + x(x – 9) = (x – 9)(x3 + x)
  Bạn An làm như sau:
  x4 – 9x3 + x2 – 9x = (x4 + x2) – (9x3 + 9x) = x2(x2 + 1) – 9x(x2 +1)
  = (x2 + 1)(x2 – 9x) = x(x – 9)(x2 +1)
  Hãy nêu ý kiến của em về lời giải của các bạn.
  TIẾT 11. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
  Để phân tích đa thức x3 + 3x2 + 3x +1 bạn Lan làm như sau:
  x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x3 + 1) + (3x2 + 3x)
  = (x + 1)(x2 – x + 1) + 3x(x + 1)
  = (x + 1)(x2 – x + 1 + 3x)
  = (x + 1)(x2 + 2x + 1)
  = (x + 1)(x + 1)2
  = (x + 1)3
  TÌNH HUỐNG
  Hãy nêu ý kiến của em về bài làm của bạn.
  2/ÁP DỤNG:
  TIẾT 11. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
  LUYỆN TẬP:
  Bài 47sgk. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
  b) xz + yz – 5(x + y)
  c) 3x2 – 3xy – 5x + 5y
  TIẾT 11. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
  BÀI TẬP CỦNG CỐ:
  Phân tích đa thức x3 – 2x2 – 4x + 8 thành nhân tử bằng các cách khác nhau:
  Cách 1: x3 – 2x2 – 4x + 8 = (x3 – 2x2) + (– 4x + 8) = x2(x – 2) – 4(x – 2)
  = (x – 2)(x2 – 4) = (x – 2)(x – 2)(x + 2)
  = (x – 2)2 (x + 2)
  Cách 2: x3 – 2x2 – 4x + 8 = (x3 – 4x) + (– 2x2 + 8) = x(x2 – 4) – 2(x2 – 4)
  = (x2 – 4)(x – 2) = (x + 2)(x – 2)(x – 2)
  = (x + 2)(x – 2)2
  Cách 3: x3 – 2x2 – 4x + 8 = (x3 +8) + (– 2x2 – 4x) = (x +2)(x2 – 2x +4) – 2x(x + 2)
  = (x + 2)(x2 – 2x +4 – 2x) = (x + 2)( x2 – 4x +4)
  = (x + 2)(x – 2)2
  TIẾT 11. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Ôn tập 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học.
  Chuẩn bị cho tiết luyện tập: làm các bài tập 48c); 49; 50sgk
  Hướng dẫn bài 50sgk:
  Phân tích vế trái thành nhân tử có dạng: A.B = 0 suy ra A = 0 hoặc B = 0
  TIẾT 11. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
  BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
   
  Gửi ý kiến